Tiểu sử Cha Giuse Phạm Thanh Quang, C.Ss.R.

Thứ Năm, 19-07-2018 | 07:49:32

Để diễn tả cuộc đời của mình, cha đã viết những dòng tâm sự như sau: “Con rất hạnh phúc được sống trong đời sống tu sĩ DCCT, để thánh hoá bản thân và cầu nguyện cứu giúp các linh hồn cô thân tất bạt.”

 

CHA GIUSE PHẠM THANH QUANG, C.Ss.R.

 • Sinh ngày 20 tháng 06 năm 1926 tại Quất Lâm Thượng (Nam Định).
 • Ngày 29.06.1952: Gia nhập Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế.
 • Từ tháng 7.1954 đến tháng 7.1955: Vào Nhà tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Đà Lạt.
 • Ngày 16.07.1955: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt.
 • Ngày 16.07.1958: Tuyên khấn trọn đời tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt.
 • Ngày 07.09.1958: Lãnh sứ vụ Linh mục.
 • Từ năm 1958 đến năm 1960: Phó Giám Đốc Đệ Tử Vũng Tàu.
 • Từ năm 1961 đến năm 1962: Giáo sư Đệ Tử Huế.
 • Từ năm 1963 đến năm 1966: Cha Phó giáo xứ Tùng Lâm, Đà Lạt.
 • Từ năm 1967 đến năm 1968: Nhà tập 2 tại Đà Lạt.
 • Từ năm 1969 đến năm 1970: Truyền giáo tại Trung tâm Fatima, Vĩnh Long.
 • Từ năm 1970 đến năm 1974: Cha Phó giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.
 • Từ năm 1975 đến năm 1979: Bề trên Tu viện SG và Chánh xứ GX. Đức Mẹ HCG SG.
 • Từ năm 1981 đến năm 2010: Cha Phó GX. Đức Mẹ HCG SG và Đặc trách các Xóm giáo.
 • Từ năm 2010: Vì lý do sức khoẻ, cha Giuse ngừng làm việc mục vụ.

cssrrVào lúc 1h45, thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018, cha Giuse đã an nghỉ trong Chúa tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 92 năm làm con Chúa trên dương thế, 63 năm sống lời khấn Dòng và 60 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Cha Giuse đã lâm bệnh nặng trong những năm cuối đời. Suốt cuộc đời, với tinh thần đạo đức và hiền lành, cha luôn thao thức về sứ vụ DCCT và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Nhà Dòng, cách riêng trong công việc mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ HCG SG.

Để diễn tả cuộc đời của mình, cha đã viết những dòng tâm sự như sau: “Con rất hạnh phúc được sống trong đời sống tu sĩ DCCT, để thánh hoá bản thân và cầu nguyện cứu giúp các linh hồn cô thân tất bạt.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria-Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

—-

20180719 CSsR - C Thanh Quang 01 20180719 CSSR - C Thanh Quang 02

Tìm kiếm

Tin mới