Thứ Tư sau CN6 PS: Sự Thật Toàn Vẹn là gì?

Nếu người ta muốn có lời giải thích trọn vẹn cho tất cả mọi vấn đề của mình, chỉ có một cách, là trở nên môn đệ Chúa Thánh Thần.

images (1)Không thể trong một lúc, Đức Giêsu cho các môn đệ biết tất cả những gì Người muốn mặc khải, cũng không thể trong một chốc, các môn đệ thấu hiểu được mọi lẽ mầu nhiệm. Vì thế, Đức Giêsu tỏ cho thấy sự cần thiết của Thần Khí sự thật.

Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu sẽ sai đến từ Chúa Cha, không chỉ gợi nhớ tất cả những lời giáo huấn của Đức Giêsu cho các môn đệ, mà Người đã nghe, nhưng còn loan báo cho họ biết những điều sẽ xảy đến. Nói cách khác, chính Thần Khí Sự Thật sẽ dần hé mở những điều bí nhiệm về những mầu nhiệm của Đức Giêsu cho các môn đệ được thông tỏ, cho họ thấy sự ứng nghiệm của lời Đức Giêsu, nghĩa là đưa họ tới sự thật toàn vẹn.

Đức Giêsu bảo, đó là cách Thần Khí Sự Thật tôn vinh Người. Vì khi lấy những gì của Người để loan báo cho các môn đệ, Thần Khí Sự Thật minh chứng về thần tính của Đức Giêsu, cũng như tư cách Đức Giêsu là Người được Chúa Cha sai đến. Và mọi lời mà Đức Giêsu mặc khải cho họ, trong vai trò là Lời của Thiên Chúa, đều là chân lý, có sức cứu độ và sự giải thoát.

Sự thật toàn vẹn là toàn bộ mặc khải được diễn ra một cách tiệm tiến trong Kinh thánh, đi theo lịch sử của dân Do thái, để cho họ và cho những ai tin vào Đức Giêsu, vào Hội thánh của Đức Giêsu, có được cái nhìn toàn cảnh, từ những điều bí nhiệm trong cõi của Thiên Chúa và trong cõi của loài người; từ lúc khởi nguyên của vũ trụ đến lúc tận cùng lịch sử của vũ trụ này, mà trung tâm là toàn bộ lịch sử của con người.

Lịch sử của nhân loại như thế không phải là một mảnh, một phần nhỏ bé trong vũ trụ bao la, nhưng là cốt lõi, là đích điểm của toàn thể vũ trụ. Những gì khoa học hôm nay và sau này khám phá ra, mọi sự đều phải hướng về con người, trong nhãn giới của Thiên Chúa, quy về con người trong sự Cứu chuộc của Đức Giêsu.

Thiên Chúa mặc khải một chân lý toàn diện là thế. Không nên giới hạn mặc khải của Thiên Chúa trong những chân lý thần học, cũng không nên tách rời những chân lý thần học khỏi những lãnh vực có liên quan tới nhân loại, tới vũ trụ, được Thiên Chúa tạo dựng cho con người.

Không một ai dám tự hào mình lãnh hội được trọn vẹn chân lý Đức Giêsu đã mặc khải cho cuộc sống, cho đức tin, cho thế giới và cả vũ trụ. Các thần học gia và nhà truyền giáo không phải là những người duy nhất được Chúa Thánh Thần tác động.

Bất cứ một người nào khám phá ra, diễn tả được những gì thuộc về Chân – Thiện – Mỹ, có liên quan tới nhân loại, đều là chân lý của Thiên Chúa. Vì mặc khải toàn bộ chân lý là công việc của Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa sở hữu và ban phát mọi chân lý. Chân lý không phải do phát minh của con người, nhưng là tặng phẩm của Thiên Chúa. Chân lý không do con người suy tư, không phải của trí tuệ con người sáng tạo nên. Vì Chân lý đã có sẵn, chờ đợi được khám phá.

Mọi mặc khải đều đến từ Thiên Chúa, mà mọi sự Thiên Chúa có đều là của Đức Giêsu. Vì thế, Đức Giêsu là trọn vẹn mặc khải Thiên Chúa muốn bày tỏ cho con người. Vai trò của Thần Khí Sự thật là sẽ lấy những gì là của Đức Giêsu mà loan báo, cắt nghĩa, giải thích cho các môn đệ.

Càng gắn bó với Đức Giêsu trong sự liên kết của Chúa Thánh Thần bao nhiêu, chúng ta sẽ càng được hiểu biết Người và trở nên giống như Người bấy nhiêu. Muốn đi sâu vào sự phong phú của những mặc khải, chúng ta phải nhận quyền làm Chúa của Người, cũng như cần trở nên là môn đệ của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ dẫn chúng ta tới Sự thật toàn vẹn.

Jos Ngô Văn Kha CSsR

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube