Thứ Sáu Tuần Thánh – DCCT Sài Gòn

Vào lúc 19g30 ngày 02.04.2021, Quý Linh mục Tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn, cùng thông hiệp tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.

IMG_0551

IMG_0554

IMG_0555

IMG_0591

Suy tôn Thánh Giá; cây khổ hình thập giá mà Đấng Cứu Chuộc nhân loại đã chịu treo lên, giờ đây đã trở thành cây mang lại phúc trường sinh. Cộng đoàn cùng suy tôn và thờ lạy thánh giá Chúa.

IMG_0572

IMG_0574

IMG_0576

IMG_0586

Sau cùng trong buổi tưởng niệm cuộc thương khó, cộng đoàn cùng bước theo Chúa trên con đường thập giá. Suy gẫm những chặng đường Chúa đã đi qua. Với hết tâm tình yêu mến và cảm tạ, nguyện xin Chúa thứ tha những lầm lỗi và ban ơn trợ giúp để nhân loại biết thống hối ăn năng những tội lỗi của mình, quay về với Chúa để được lãnh ơn cứu độ.

IMG_0597

IMG_0606

IMG_0612

IMG_0624

IMG_0625

Trong bầu khí thiêng liêng, tâm tình sốt mến, lòng mỗi người trào dâng tình yêu được kính múc qua giờ suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa. Bầu khí về đêm cũng âm thầm lắng động, mỗi người ra về trong thinh lặng. Để bầu khí thiêng liêng ấy được tiếp tục mãi trong tâm hồn mỗi người, và đợi chờ giờ phút trọng đại nhất của cuộc vượt qua.

Fx. Nguyễn CSsR

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube