Thứ Sáu Thánh Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho Thiếu Nhi

Thứ Sáu, 14-04-2017 | 17:56:22

Thứ Sáu Thánh Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 18g00 14/04/2017

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới