Thứ Năm sau CN5 PS: Cần Lắm Một Tình Thương Để Ở Lại

“Ở lại trong tình thương” là mở con người ra hoàn toàn cho sự tiếp nhận nguồn sống từ trong Đức Giêsu.

In-Gods-handsNếu tội là sự phân cách giữa con người với Thiên Chúa, với nguồn sống và nguồn tình thương đích thật, thì ơn Cứu Chuộc của Đức Giêsu là sự tái lập tương quan giữa Thiên Chúa với con người, hơn nữa, con người còn được ở lại trong tình thương của Thiên Chúa bày tỏ nơi Con của Người.

Đức Giêsu không tách biệt mối tương quan giữa Người với Chúa Cha và giữa Người với các môn đệ. Khéo léo đưa vấn đề vào trọng tâm, Đức Giêsu cho thấy tầm quan trọng có tính quyết định của mối tương quan ấy là việc “ở lại trong Tình thương.”

Tình thương mà Đức Giêsu diễn tả không bắt nguồn từ sự hấp dẫn, tương tác của tính cách, ý thích, đồng cảm hay đồng cảnh, hoặc đơn giản từ việc có cảm tình, nhận ra được rung động của trái tim đối với người nào đó, nhưng bắt nguồn từ tình thương của Chúa Cha dành cho Người và được Người dàn trải ra cho các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.”

Tình thương Đức Giêsu diễn tả như thế bảo đảm được tính duy nhất, nguyên tuyền và trọn vẹn, đã nối kết Chúa Cha, Đức Giêsu và các môn đệ, mà Người, trong vị trí độc đáo và cần thiết, vừa như cầu nối, vừa như chuyển tải, lại vừa như trao ban.

Đức Giêsu còn cho thấy sự đáp trả tình thương của các môn đệ và của Người giống nhau. Đó là “giữ các điều răn” và “ở lại trong tình thương”. Không phải chỉ có các môn đệ “giữ các điều răn” của Đức Giê-su và “ở lại trong tình thương” của Người, mà chính Đức Giê-su cũng đã “giữ các điều răn” của Chúa Cha và “ở lại trong tình thương” của Chúa Cha. Sự đáp trả tình yêu Chúa Cha của các môn đệ cũng qua trung gian tình thương của Đức Giêsu.

Lời mời gọi “Ở lại trong tình thương” của Đức Giêsu như muốn kết hợp họ nên một trong tình thương của Chúa Cha, là nguồn mạch của sự sống, nguyên ủy của tình yêu, như dòng nhựa đồng nhất bên trong luôn luân chuyển trong thân cây nho, đến tận những cành lá xa nhất của cây nho. Dù mắt thường không thể thấy dòng nhựa ấy, nhưng chính sự sống của những cành lá, chính những hoa trái được sinh ra từ cây nho minh chứng rằng, tất cả chúng được nuôi dưỡng bởi dòng nhựa của cây nho, vì chúng luôn gắn bó với cây nho.

Vì thế, “Ở lại trong tình thương” là mở con người ra hoàn toàn cho sự tiếp nhận nguồn sống từ trong Đức Giêsu, và không gây một trở ngại nào cho sự lưu thông tình thương ấy. Đó còn là việc tuân giữ các điều răn của Đức Giêsu, như Người hằng tuân giữ các điều răn của Chúa Cha.

Nếu các môn đệ hiểu và giữ những lời Đức Giêsu chỉ giáo, họ sẽ trở nên niềm vui của Thầy. Hoa trái của Cây Nho Thật chính là họ và cũng là điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh. Như thế, các môn đệ sẽ biết vì sao Đức Giêsu lại nói với họ những điều này trong niềm vui, và họ được mời gọi hưởng niềm vui ấy của Thầy, Đấng ban tặng tình thương, cũng là để niềm vui của họ được nên trọn vẹn.

                                                                              Jos Ngô Văn Kha CSsR

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube