Thứ Hai sau CN5 PS: Đấng Bảo Trợ

Nhờ có Đấng Bảo Trợ, các môn đệ ngày càng được đi sâu vào lời Chúa hơn, sẽ am tường luật của Chúa và gắn bó với điều răn của Chúa hơn.

Jesus03Đặt tình trạng các môn đệ lúc Đức Giêsu sắp bước vào cuộc thương khó trong ánh sáng Phục sinh, để cho thấy có sự khác biệt không hề nhỏ và sự biến đổi hoàn toàn khác trước của các môn đệ trong tương quan với Đức Giêsu và với nhau.

Những lời Đức Giêsu mặc khải về Người, về con đường Người phải đi và mầu nhiệm Chúa Cha kết hợp mật thiết trong bản thân Người. Giờ đây, Đức Giêsu cho họ biết cốt lõi của toàn bộ mặc khải, Thiên Chúa là Tình yêu. Người chính là Tình yêu Chúa Cha dồn dốc cho nhân loại. Một Tình yêu đòi phải báo đáp, không là gì khác, chỉ bằng tình yêu.

Tình yêu ấy không phải là một xúc cảm của cảm tính, nhưng là việc có và giữ các điều răn của Đức Giêsu, là điều răn mới: “anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 14,34). Đức Giêsu cũng không yêu mến các môn đệ bằng thứ cảm xúc của tình cảm, mà là chính tình yêu Người hằng dành cho Chúa Cha và Chúa Cha hằng dành cho Người. Vì vậy Đức Giêsu nói: “ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.”

Như Đức Giêsu đã yêu mến Chúa Cha bằng cách luôn tuân giữ lời Chúa Cha thế nào, các môn đệ cũng chỉ có thể bày tỏ lòng yêu mến Thầy bằng cách tuân giữ lời Thầy như thế.

Sự cần thiết của việc tuân giữ lời Đức Giêsu như Đức Giêsu hằng tuân giữ lời Chúa Cha là bằng chứng duy nhất của lòng yêu mến. Và Đức Giêsu đoan chắc rằng, chính Người và Chúa Cha sẽ yêu mến kẻ ấy, sẽ đến và tỏ mình ra cho kẻ ấy, và ở lại với kẻ ấy, chứ không phải cho thế gian, là thế lực luôn đối kháng và thù địch với Người và Chúa Cha.

Như thế Đức Giêsu cho các môn đệ biết giữa họ và thế gian, là lực lượng luôn chống đối Người, khác biệt nhau hoàn toàn. Không hề có sự lẫn lộn giữa các môn đệ và những kẻ thuộc về thế gian. Thế gian có thể được Thiên Chúa sử dụng, nhưng chẳng bao giờ nó được thông hiệp với Người.

Và để giúp cho các môn đệ ngày càng đi sâu vào sự huyền diệu của lời Người, trong sự hiểu biết chân lý của Thiên Chúa, Đức Giêsu đề cập đến Đấng Bảo Trợ Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Người sẽ dạy dỗ họ và làm cho họ nhớ lại mọi điều Đức Giêsu đã nói với họ.

Đấng Bảo Trợ sẽ giúp các môn đệ nắm giữ và đào sâu những vấn đề đức tin, và thường xuyên đưa họ trở về với những lời Đức Giêsu đã phán dạy. Điều này, các môn đệ phải biến mình thành những môn sinh của Đấng Bảo Trợ, và nhờ có sự dạy dỗ và trợ giúp của Người, họ mới luôn khám phá ra sự phong phú khôn lường và vô tận của mặc khải lời Đức Giêsu.

Đức Giêsu đã cho các môn đệ tiếp cận với chân lý, còn Đấng Bảo Trợ sẽ giúp họ khám phá ra ý nghĩa mênh mông diệu vợi của chân lý ấy. Vì thế, chính Người sẽ bảo đảm cho những giá trị của chân lý, sẽ giúp cho các môn đệ tránh xa và loại bỏ những suy tưởng ngạo mạn và những suy nghĩ sai lầm, đồng thời sẽ thúc đẩy họ gắn bó và tin tưởng vào sự hiệu nghiệm của lời Chúa.

                                                                            Jos Ngô Văn Kha CSsR

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube