Thư của Cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT nhân dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Feast-696x464

Rome, ngày 30 tháng 5 năm 2020

Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các anh em Tu sĩ, Nữ tu, anh chị em giáo dân thừa sai và các cộng sự viên Dòng Chúa Cứu Thế thân mến,

Vào Chúa nhật 31/5, chúng ta cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và sự tuôn đổ trào tràn của Chúa Thánh Thần trên các môn đệ của Chúa Giêsu. Sau khi chứng kiến Chúa Giêsu về trời, “Nhóm Mười Hai” đã trở về Giêrusalem và quy tụ cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu, và với các môn đệ khác, cả nam và nữ. Họ chuyên cần cầu nguyện và gắn bó với cộng đoàn. Họ chờ đợi với hy vọng mong đợi, ghi nhớ lời hứa của Chúa Giêsu:

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8).

Đối với Thánh Anphongsô, chín ngày giữa Lễ Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần là nguồn gốc và quan trọng nhất trong tất cả các Tuần Cửu Nhật, bởi vì Tuần Cửu Nhật đầu tiên này đã được cử hành bởi Đức Maria và các Tông đồ trong lời cầu nguyện liên lỉ và niềm hy vọng trông chờ. Sự tuôn tràn của Chúa Thánh Thần đã biến một nhóm nhỏ bao gồm các môn đệ đang lo lắng và sợ hãi này trở thành một nhóm truyền giáo ngày càng bạo dạn và can trường.

Có lẽ trong năm nay, chúng ta có thể đồng cảm với Đức Trinh Nữ Maria và các Tông đồ một cách thiết thân và cụ thể hơn bình thường. Giống như các ngài, nhiều người trong chúng ta đã trải qua Mùa Chay và Phục Sinh trong sự cách ly, quy tụ thành các nhóm nhỏ cùng với Đức Trinh Nữ Maria, để cầu nguyện, phục vụ và hy vọng. Đại dịch coronavirus đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động và sứ vụ của chúng ta không giống như bất kỳ điều gì chúng ta từng trải qua trước đây. Nhưng những hạn chế này không “bao gồm” sứ mạng truyền giáo của chúng ta! Được truyền cảm hứng từ Chúa Thánh Thần, chúng ta đã tham gia vào các sáng kiến thú vị và sáng tạo thực hiện tất cả các phương tiện sẵn có: truyền hình và đài phát thanh, phương tiện truyền thông xã hội và email, internet, và các buổi hội nghị video. Nhiều người trong chúng ta cũng đã viết những lá thư theo kiểu cũ và gọi điện thoại thường xuyên hơn cho những người có thể bị cô lập khác.

Các cộng đoàn của chúng ta, các cộng tác viên giáo dân của chúng ta, và các gia đình của chúng ta đã không tránh khỏi tác động của đại dịch này. Theo như tôi được biết, cho tới nay, 10 Tu sĩ đã qua đời do Covid-19. Ít nhất 20 Tu sĩ đã bị nhiễm bệnh, mặc dù nhiều người đã phục hồi hoàn toàn. Tôi đã nhận được các báo cáo về một số anh chị em thừa sai giáo dân, các cộng sự viên và nhiều thành viên gia đình đã qua đời hoặc đang hồi phục từ Covid-19. Sự lây nhiễm này xảy ra trên toàn thế giới. Mặc dù nhiều Tỉnh Dòng đã đề nghị tôi không thông cáo về các Đơn vị hoặc những người đã qua đời hoặc bị nhiễm bệnh, tôi có thể nói rằng sự lây nhiễm này đã lan rộng khắp thế giới và ảnh hưởng đến Đại Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta ở nhiều quốc gia và nhiều châu lục khác nhau.

Và sự lây lan và đại dịch này hiện vẫn chưa kết thúc! Mặc dù các biện pháp hạn chế đang được nới lỏng tại nhiều quốc gia, nhưng ở các quốc gia khác, người ta chỉ mới bắt đầu trải nghiệm tác động của đại dịch này. Chúng ta tiếp tục tăng cường tinh thần liên đới với tất cả các nạn nhân, các cộng đồng và gia đình của họ. Chớ gì chúng ta có thể lớn lên trong tinh thần liên đới với toàn thể thế giới bị tổn thương!

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng sự lây nhiễm coronavirus này có thể dẫn đến sự lây lan của nỗi sợ hãi, sự cô lập, hoặc ‘sự tự vệ’. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta chào đón ‘sự truyền nhiễm’ của Chúa Thánh Thần – một sự lan truyền  của việc cầu nguyện và phục vụ, của tinh thần liên đới và chào đón. Tôi thiết nghĩ Thánh Anphongsô và Thánh Clêmentê đã lặp lại lời mời gọi đó.

Lễ Ngũ Tuần năm nay, được cùng nhau quy tụ trong lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria và các Tông đồ, cùng với Thánh Anphongsô và Thánh Clêmentê và tất cả các Thánh, các vị Chân Phước, các vị Anh hùng Tử đạo và các Thánh Nam Nữ, nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng để trở thành những Nhân Chứng tiên tri và xác thực của Chúa Cứu Thế: trong tinh thần liên đới với sứ mạng truyền giáo trong thế giới bị tổn thương của chúng ta!

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl C.Ss.R

Bề Trên Tổng Quyền

Minh Tuệ chuyển ngữ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube