Thư Chúc Mừng Đức Tân Giám Mục Thanh Hóa của Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch HĐGM Việt Nam

Thứ Tư, 25-04-2018 | 22:36:50

Thư Chúc Mừng Đức Tân Giám Mục Thanh Hóa của Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch HĐGM Việt Nam

   TGM Nguyen Chi LinhTan Gm Thanh Hoa (2)Tan Gm Thanh Hoa (1)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới