Thông điệp về sự liên đới và hy vọng của Cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT

Message-696x464

Các Tu sĩ và toàn thể anh chị em thân mến,

Xin gửi lời chào anh chị em từ Trung Ương Dòng tại Tu viện Thánh Anphongsô tại Rome!

Thay vì gửi một bức thư khác vào cuối tuần này, tôi thiết nghĩ sẽ tốt hơn nếu thưa chuyện với anh chị em một cách trực tiếp hơn.

Trước hết, tôi xin cảm ơn hàng trăm anh chị em – các anh chị em Tu sĩ, Nữ tu, các nhà Thừa sai giáo dân và các anh chị em cộng tác viên, các thành viên trong gia đình Dòng Chúa Cứu Thế – xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã liên hệ với tôi và với các thành viên khác trong Ban Quản trị Trung ương, đảm bảo với chúng tôi về những lời cầu nguyện và sự bận tâm của anh chị em, cũng như chia sẻ những tin tức về tình hình ở rất nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em mỗi ngày và nhớ đến những ý nguyện của anh chị em trong mỗi Thánh lễ! Chúng tôi cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả những người đã qua đời, cho những người nhiễm bệnh, cho gia đình của họ cũng như cho tất cả những người bị cầm chân trong nhà.

Chúng tôi đã bước vào tuần thứ tư trong tình trạng “bị phong tỏa” ở đây tại Rome. Cho đến nay, tất cả chúng tôi đều ổn cả…

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền

Minh Tuệ (chuyển ngữ theo CSsR News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube