Thông cáo về việc gia hạn Thỏa thuận Tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc

Chụp ảnh một Giám mục ở Trung Quốc trước khi cử hành Thánh lễ (AFP hoặc người cấp phép)

Một Giám mục Trung Quốc chuẩn bị cử hành Thánh lễ (Ảnh: AFP)

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra thông cáo về việc gia hạn Thỏa thuận lâm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm các Giám mục.

Trong một thông cáo được phát hành hôm thứ Năm, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh viết rằng “khi Thỏa thuận Tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hết hiệu lực về việc bổ nhiệm các Giám mục … hai Bên đã đồng ý gia hạn giai đoạn thực hiện thử nghiệm của Thỏa thuận tạm thời trong hai năm nữa”.

Thứ Năm ngày 22/10 đánh dấu hai năm kể từ khi Thỏa thuận Tạm thời, được ký kết tại Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, có hiệu lực. Các điều kiện của Thỏa thuận là nó sẽ kéo dài hai năm, do đó, Thảo thuận này đã hết hạn hôm thứ Năm.

Thông cáo viết rằng: “Tòa Thánh coi việc áp dụng Thoả thuận ban đầu – vốn có giá trị lớn về phương diện Giáo hội và mục vụ – mang tính tích cực, nhờ sự liên lạc và hợp tác hiệu quả giữa các Bên về các vấn đề đã thoả thuận, và có ý định theo đuổi một đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng vì lợi ích của đời sống của Giáo hội Công giáo và lợi ích của người dân Trung Quốc”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube