Thông báo về Tuần Cửu Nhật trực tuyến cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong đại dịch COVID-19

THÔNG BÁO

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Để cầu xin Đức Mẹ cứu giúp thế giới và đất nước chúng ta khỏi cơn đại dịch COVID-19 đang hoành hành, chúng tôi tổ chức Tuần Cửu Nhật trực tuyến cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tuần Cửu Nhật đặc biệt này sẽ được bắt đầu từ thứ Sáu 07/08/2020 cho đến thứ Bảy 15/08/2020; mỗi ngày từ 20:00 đến khoảng 20:30, phát trực tuyến trên các kênh:

https://dcctvn.org/

https://www.facebook.com/TruyenThongChuaCuuThe

https://youtu.be/GHWzSTFLAFw

Mỗi ngày trong Tuần Cửu Nhật sẽ được dành riêng để cầu nguyện cho một số đối tượng đặc biệt: các nạn nhân bị nhiễm vi rút; các bác sĩ, nhân viên y tế và các thiện nguyên viên ở tuyến đầu trong đại dịch; các nhà khoa học; các nhà lãnh đạo các quốc gia; những người nghèo và gia đình bị ảnh hưởng vì COVID-19; người lao động, công nhân và các  công ty, nhà máy, xí nghiệp bị ảnh hưởng vì COVID-19; những người bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề cuộc sống vì COVID-19; những gia đình bị khủng hoảng, bị bạo lực vì COVID-19; Giáo Hội và những ai đang liên đới trong tình bác ái với các nạn nhân…

Chúng tôi kính mời quý vị hiệp thông tham dự và giới thiệu cho các anh chị em khác, nhất là các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để mọi người thêm lòng yêu mến trông cậy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong những tháng ngày đau khổ này.

F.X. Nguyễn Văn Hoài, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube