Thiếu lòng tin, thiếu mọi sự (Ga 6,35-40)

Ở đời, người ta thiếu gì thì thiếu, nhưng nếu thiếu niềm tin, thì thật khó sống.

Trong một gia đình, nếu vợ chồng thiếu niềm tin nơi nhau, thì bầu khí gia đình sẽ lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề.

Trong một cộng đoàn, nếu ai cũng sống thái độ phòng thủ, thì bầu khí cộng đoàn lúc nào cũng ngột ngạt, chẳng đạt được sức mạnh của sự hiệp nhất cộng đoàn đức tin.

Ngoài xã hội cũng vậy, nếu thiếu niềm tin giữa người với người, thì xã hội lúc nào cũng thấy bất ổn; đi đâu người ta cũng nơm nớp lo lắng, sợ hãi đủ điều (Đây là thực trạng của xã hội Việt Nam chúng ta ngày nay, một xã hội đang thiếu niềm tin trầm trọng).

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy biết đặt niềm tin nơi Ngài để ta được sống bình an và được hưởng sự sống muôn đời: “… Tất cả những ai thấy người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời….” (Ga 6, 40).

Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu có nghĩa là đến với Ngài, sống mối tương quan gắn bó nghĩa thiết với Ngài. Bạn và tôi đã đáp lại lời mời gọi của Chúa ra sao? Bao phen ta thấy cuộc đời mình lạc lõng bơ vơ, chẳng phải là do bởi ta đánh mất niềm tin, đánh mất mối tương quan với Chúa hay sao?!

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube