Thiên Chúa Được Công Bố Thông Qua Những Cuộc Gặp Gỡ

 “Thiên Chúa được công bố thông qua việc gặp gỡ mọi người, quan tâm tới cuộc sống và hành trình của họ.”

Tuần lễ dành cho giáo lý viên trong Năm Thánh Lòng Thương Xót khép lại với thánh lễ tạ ơn ngập tràn niềm vui phấn khởi lên đường. Theo đó, các giáo lý viên sẽ ra đi công bố Thiên Chúa nơi các cuộc gặp gỡ và chia sẻ sống động thiết thân. Thông điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn gửi đến các giáo lý viên hòa hợp với chính sứ mạng huấn giáo qua việc phục vụ tha nhân.  “Thiên Chúa được công bố thông qua việc gặp gỡ mọi người, quan tâm tới cuộc sống và hành trình của họ.”

Đức Thánh Cha mong ước các bạn giáo lý viên ý thức sâu xa sự phục vụ của họ hệ tại bởi những cuộc gặp gỡ. Các giáo lý viên công bố vị Thiên Chúa yêu thương không phải qua khả năng hùng biện thuyết phục hoặc bởi sự trói buộc gượng ép về sự thật bởi lý trí. Chính Thiên Chúa tình yêu đã mạc khải bản thân Ngài nơi cuộc gặp gỡ giữa Con của Ngài với nhân loại. Từ Mầu nhiệm Nhập thể đến Phục sinh là hành trình Thiên Chúa gặp gỡ nhân loại. Đồng thời đó cũng là hành trình Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm thâm sâu của bản thân Ngài cho con người. Thiên Chúa thuyết phục con người bằng những cuộc gặp gỡ thực sự. Vượt hơn mọi thể chế tôn giáo, hơn mọi luật lệ đạo đức, hơn mọi định chế dân chủ xã hội, Con Thiên Chúa ở giữa con người cho thấy rõ nhất dung mạo Thiên Chúa yêu thương. Nơi Đức Giêsu Nazaret, con người đã cùng ăn cùng uống cách hiện thực và sống động, các tông đồ được chiêm ngắm và đụng chạm xác thịt tới mầu nhiệm Ngôi Lời của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các giáo lý viên luôn kiên định và đặt sứ điệp Phục sinh lên trên hết, cũng như vào chính trung tâm của hành vi Đức Tin. Không có gì quan trọng hơn, rõ ràng hơn và thích đáng hơn tuyên tín của đức tin về mầu nhiệm Thiên Chúa đã Phục Sinh. Chính trong xác tín này mà mọi công việc phục vụ của giáo lý viên trở nên tốt đẹp. Việc công bố mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương sẽ vang lên rõ ràng nơi những cuộc gặp gỡ anh chị em đồng loại. Những cuộc gặp gỡ thấm nhuần bởi việc công bố Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ những cuộc gặp gỡ như thế, điều răn mới của Đức Giêsu là “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em,” mới có thể được thông truyền cho người khác, khi mọi người không sợ làm chứng cho sự thật. Ngược lại, ở trong tình trạng cô lập, toàn bộ sứ mạng công bố Thiên Chúa sẽ mất đi ý nghĩa và sức mạnh.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, Thiên Chúa của hy vọng sẽ được loan báo bởi việc thực thi Tin Mừng tình yêu ngay trong giây phút hiện tại, không sợ làm chứng cho cho Tin Mừng, cho dù bằng những cách thức mới mẻ. Cho nên, quả quyết của Đức Thánh Cha “Thiên Chúa sẽ được loan báo qua việc gặp gỡ, lắng nghe và đón nhận mọi người với niềm vui của Đức Kitô, niềm vui Phục Sinh” đã khơi lên một cách thức mới mẻ, vững vàng cho các giáo lý viên và mọi người phục vụ Tin mừng.

Jos Nguyễn

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube