Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều (Ga 14,23-29 – CN6 PS)

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,25-26).

Sẽ đến lúc Đức Giêsu rời xa các đồ đệ. Khi còn ở với họ, Người tỏ cho họ biết về chương trình của Thiên Chúa trên nhân loại. Người đã dạy dỗ họ nhiều điều.

Họ sẽ phải đào sâu và thực hiện những điều đó.

Nhưng sự đào sâu và thực hiện ấy không phải là kết quả của những nỗ lực suy tư và hiểu biết nhân loại, song là nhờ Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ dạy họ mọi điều và sẽ làm cho họ nhớ tất cả những gì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho họ. Thánh Thần sẽ hoạt động để xây dựng cộng đoàn các đồ đệ. Có rất nhiều khía cạnh của cuộc đời và sứ điệp của Chúa Kitô mà các đồ đệ chưa hiểu thấu (x. 12,16). Thánh Thần, Đấng Bảo trợ, sẽ giúp họ.

Thánh Thần

Thần Khí của Thiên Chúa được xác định rõ ở đây là Thánh Thần.

Hạn từ “Thánh” ở đây mang một nghĩa kép, vừa chỉ phẩm chất vừa chỉ hoạt động của Thần Khí: Thần Khí là thánh và Đấng tác thánh.

Người đến từ Thiên Chúa nên Người hoàn toàn khác biệt với mọi thực tại phàm nhân: Người là Thánh. Người thuộc về cảnh vực thần linh.

Nhưng đồng thời, Người cũng là Đấng làm nên sự tách biệt, tức là Người là Đấng hiến thánh, Đấng tác thánh. Người tách biệt con người khỏi tối tăm, khỏi thế gian sa đọa, đưa họ vào vùng ánh sáng và vào cõi sống là thế giới của Thiên Chúa.

Đấng Bảo Trợ

Thần Khí của Thiên Chúa cũng được xác định là một thực tại năng động và bản vị. Người là Đấng Bảo Trợ do Chúa Cha sai đến. Người sẽ dạy các đồ đệ mọi điều. Hoạt động của Người sẽ trải dài trong thời gian.

Nhưng Người không nói tự mình, mà là nhắc nhở và làm cho các đồ đệ Đức Giêsu hiểu thấu những gì mà Đức Giêsu đã dạy họ (14,26).

Người sẽ làm chứng cho Đức Giêsu: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (15,26).

Người sẽ cáo tội thế gian: “Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử” (16,8).

Người sẽ đưa các đồ đệ đến sự thật toàn vẹn: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (16,13).

Đấng Bảo Trợ Khác

Thánh Thần được Chúa Cha sai đến “nhân danh Chúa Giêsu” và phân biệt với Chúa Giêsu. Người được gọi là Đấng Bảo Trợ khác và việc Người được sai đến là kết quả của lời cầu nguyện của chính Đức Giêsu: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (14,16-17).

Gợi ý suy niệm

Đức Giêsu quả quyết: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26). Thánh Thần giúp Hội Thánh dần dần hiểu thấu đáo hơn và sâu xa hơn những điều chính Chúa Giêsu đã truyền dạy và mạc khải.

Vì thế, dưới ảnh hưởng của Thánh Thần, Hội Thánh và mỗi người tín hữu luôn được mời gọi làm mới mình.

Nhiều người ngạc nhiên và thậm chí bực tức vì Hội Thánh “thay đổi”.

Nhưng Chúa Thánh Thần không chấm dứt hoạt động ở một thời điểm nào đó cách đây vài thế kỷ.

Người vẫn đang làm cho Hội Thánh hiểu và sống, ngay trong hôm nay, sứ điệp cứu độ và yêu thương của Đức Giêsu.
Hội Thánh vẫn còn nhiều điều phải hiểu biết, phải khám phá, phải thực thi.

Điều đó càng đúng hơn nữa đối với từng người trong chúng ta.

Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube