Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh 2017: 18g 30 -Dành cho thiếu Nhi_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 15-04-2017 | 18:00:00

Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh 2017: 18g 30 -Dành cho thiếu Nhi_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Sài Gòn

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới