Thánh Lễ tuyên Khấn lần đầu và Khấn trọn đời - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 30/06/2020

11

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hân hoan đón nhận 11 Tập Sinh đã chính thức tuyên lời Khấn lần đầu, trở thành Tu Sĩ Thừa Sai DCCT, và 15 thầy tuyên lời Khấn trọn đời.

Vào lúc 8g30 ngày 30/06/2020, Thánh Lễ đã diễn ra thật long trọng và trang nghiêm tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn, với sự Chủ Tế của cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, quý cha trong Dòng và quý cha linh phụ của quý thầy cùng đồng tế. Có sự tham dự của quý Tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn giáo hữa từ khắp các miền đất nước tề tựu về.

Khấn Dòng là ứng đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Được Thánh Thần thúc đẩy và trợ lực, quý thầy đã sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, lời ứng đáp đó trở nên trọn vẹn, cụ thể qua việc tuyên khấn ba lời khuyên Tin Mừng: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Tuân Phục. Là những Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế, quý thầy sẽ tiếp nối sứ mạng của Chúa Cứu Thế, loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khổ tất bạt, theo đặc sủng của Dòng do thánh Anphongsô thiết lập; như lời đã được ghi chép trong sách Ngôn sứ Isaia, mà chính Chúa Giêsu đã công bố rằng: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

Trong bài giảng cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT cũng nêu lên rằng: đời Thánh hiến là đời thờ phượng, mà người Thánh hiến là của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Hai hình ảnh lớn trong Kinh Thánh là Môsê và Phaolô, hai con người sống trong hai thời khác nhau và hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả hai có cùng một ơn gọi, được gọi và được chọn. Cả hai đã lên đường để thờ phượng và lên đường bước vào cái địa hạc thánh thiện của Thiên Chúa, và cả hai con người ấy đã trở thành của lễ dâng hiến cho Thiên Chúa… Vậy, hôm nay 11 Tập Sinh sẽ Khấn lần đầu và 15 thầy Khấn trọn, các thầy sẽ bước vào một cuộc lên đường thờ phượng, và trở thành của lễ sống động để dâng lên Thiên Chúa. Như thánh Phaolô đã nói: Từ nay tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.

Vì thế, trong Thánh Lễ này, cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy, để quý thầy luôn trung tín với ơn gọi thừa sai DCCT. Xin Thiên Chúa cho quý thầy được đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và lòng mến yêu tha thiết. Để ngọn lửa tông đồ nhiệt thành hằng cháy sáng trong cuộc đời thừa sai của quý thầy. Và làm cho quý thầy được nên xứng đáng là của lễ sống động và đẹp lòng Thiên Chúa.

Fx Nguyễn CSsR

(Hình ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng)

01

02

03

04

05

06,

07

08

09

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21,

22

23

24

25

26

27

28

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube