Thánh lễ Trung Thu cầu nguyện cho Thiếu Nhi tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Thứ Tư, 04-10-2017 | 23:09:30

Hôm nay ngày Tết Trung Thu, lúc 18g00 Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn, Cha bề trên chánh xứ cùng hai cha phó, cùng quý cha dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ, các em không công giáo…

20171004 Trung Thu GxDMHCG (1) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (2) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (3) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (4) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (5) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (6) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (7) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (9) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (10) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (11) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (12) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (13) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (14) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (15) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (16) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (17) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (18) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (19) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (20) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (21) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (22) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (23) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (24) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (25) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (26) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (27) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (28) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (29) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (30) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (31) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (32) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (33) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (34) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (35) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (36) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (37) 20171004 Trung Thu GxDMHCG (38)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới