Thánh lễ trong thể mừng Chúa Giáng Sinh - trực tuyến

Thánh lễ trong thể mừng Chúa Giáng Sinh 10h00, 25/12/2019

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube