Thánh lễ Tiệc Ly_Dành cho Thiếu nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua - 18g00 13/04/2017

Thứ Năm, 13-04-2017 | 17:09:31

Thánh lễ Tiệc Ly_Dành cho Thiếu nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua– Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 18g00 13/04/2017

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới