Thánh lễ mừng kính Thánh Giêrađô Majella tại Sài Gòn và Hà Nội

Thứ Hai, 16-10-2017 | 17:20:19

Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Giêrađô Majella C.Ss.R

“Thánh Giêrađô, dẫn đưa tội nhân hòa giải với Thiên Chúa”

v5

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn ngày 16/10/2017

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Giêrađô

Hướng dẫn cầu nguyện: Cha Phaolô Ngô Văn Phi

18g00: Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các thai phụ

Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài gòn Tôma Trần Quốc Hùng

Giảng lễ: Cha G.B Nguyễn Minh Phương


Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà ngày 16/10/2017

Chủ tế: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới