Thánh lễ - hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 07/12/2019 - Trực tuyến

Thánh lễ – hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 

ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

14h00 thứ Bảy 07/12/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube