Thánh lễ Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại DCCT Sài Gòn 14/12/2019 - Trực tuyến

Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
ĐỨC MARIA TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sai Gòn 14h00, 14/12/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube