Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn dcctvn.org 11/08/2018

Thứ Bảy, 11-08-2018 | 12:58:45

Váo lúc 14g 00 thứ bảy hằng tuần Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

14g 30 Thánh lễ Tạ ơn:

Bài giảng Thánh lễ Hành Hương: Lm Vinvente M Phạm Cao Quý CSsR

Tìm kiếm

Tin mới