Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Hải - Giáo Phận Quy Nhơn

Thứ Tư, 10-10-2018 | 05:10:00

Sáng ngày 10/10/2018 vào lúc 9g 30: Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn sẽ về chủ tế Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Hải…

binhhai_thiep1 binhhai_thiep2

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới