Cộng đoàn DCCT Tây Ninh: Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Tân Hội, Gp. Phú Cường

Chúa Nhật, 10-09-2017 | 13:46:46

Sáng ngày 09/09/2017 Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo phận Phú Cường về dâng Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hội.

VEDEO – HÌNH ẢNH

Video thánh hóa và đặt viên đá đầu tiên

Video Chia sẻ Lời Chúa

Lời cám ơn của Cha Giuse Phạm Minh Hảo

Huấn từ của Đức Cha Giuse Giám mục Giáo Phận

20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (1) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (2) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (3) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (4) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (5)

Nghi thức đặt viên đá đầu tiên, Thánh hiến và thán tẩy khu đất xây dựng Nhà Chúa 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (7) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (8)

Đức Giám mục rẩy Nước thánh trên phần đất xây dựng 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (10) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (12)

Làm phép và thánh hóa viên đá đầu tiên  20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (13) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (14) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (15) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (16) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (17) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (19)

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám mục Gp cùng với Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đặt viên đá… 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (21) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (22)

Đức Cha Giuse gắn viên đá đầu tiên… 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (23) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (25) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (27)

Những vị Ân nhân dâng những viên gạch tương trưng, đóng góp xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hội 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (29) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (31) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (33)

Thánh lễ đồng tế Tạ ơn khởi công xây dựng Giáo Xứ Tân Hội20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (36) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (35) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (37)

09-09-2017 (7) 09-09-2017 (1)

09-09-2017 (8) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (40) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (41)

20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (43) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (44) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (45) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (46) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (49) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (51) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (53) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (54) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (56) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (59)

Ca Đoàn Gx tân Hội cùng các Thầy Học Viện Thánh Anphongsô CSsR20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (60) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (61) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (63) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (64) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (67) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (68) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (69) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (70) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (71) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (73) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (74) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (75)

09-09-2017 (4)

Cha Bề trên chánh xứ Giuse Phạm Minh Hảo CSsR cám ơn Đức Cha Giuse, Cha Giám Tỉnh CSsR VN cha hạt trưởng Tây Ninh quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa. 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (78) <img
class=”size-full wp-image-13935 aligncenter” src=”http://dcctvn.org/media/uploads/2017/09/20170909-Tan-Hoi-DCCT-TN-Phu-Cuong-80.jpg” alt=”20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (80)” width=”1024″ height=”681″ /> 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (82) 20170909 Tan Hoi DCCT TN Phu Cuong (83)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới