Thánh lễ 08:00 Chúa Nhật 03/11/2019 - Trực tuyến

Thánh lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 8h00  03/11/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube