Thánh lễ 20:00 Chúa Nhật 03/11/2019 - Trực tuyến

Thánh lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 20h00 Chúa Nhật  03/11/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube