Thánh lễ 08:00 Chúa Nhật 20/10/2019 tại DCCT Sài Gòn - Trực tuyến

Thánh lễ 08:00 Chúa Nhật XXIX Thường Niên 
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 20/10/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube