Thánh lễ 20:00 Chúa Nhật 20/10/2019 tại DCCT Safi Gòn - Trực tuyến

Thánh lễ 20:00 Chúa Nhật XXIX Thường Niên
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 20/10/2019

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube