Thánh lễ các thầy Tu sĩ thừa sai cùng các Xóm Giáo 4 & 5 - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 18:55:53

Vào lúc 18g 00 Cha Bề đặc trách phó Giám Tỉnh CSsR với các thầy Tu sĩ thừa sai cùng quý Cha Anphong Phạm Gia Thụy, Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, Paul Lê Xuân Lộc và quí ông bà các Xóm Giáo 4 & 5 quý cha: Bề trên CĐ CSsR Hà Nội Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cha Phêrô Hoàng Minh Tuấn nhà hưu dưỡng, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà, tu sĩ thừa sai CSsR sớm hưởng tôn nhan Chúa

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (1)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (2)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (3)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (4)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (6)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (5)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (7)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (8)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (9)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (10)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (11)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (12)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (13)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (14)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (15)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (16)

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (17)

Giớ trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Viếng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

11-06-2018 Cac Thay va Cac Xom Giao 4-5 (18)

 

Tìm kiếm

Tin mới