Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức (15h00 Chúa Nhật 03/11/2019) - Trực tuyến

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 15h00 Chúa Nhật  03/11/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube