Thánh lễ an táng Cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR

Tại nhà thờ DCCT Châu Ổ, thuộc cộng đoàn DCCT Châu Ổ, Quảng Ngãi, Giáo phận Qui Nhơn. Vào lúc 8h30 ngày 03/12/2019 đã cử hành nghi lễ an táng cho cha Phaolô. Thánh Lễ do Đức cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế, cùng đồng tế trong Thánh Lễ có cho tổng đại diện Giáo phận, cha Giám tỉnh DCCT và đông đảo các cha trong Dòng và Giáo phận. Hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha Phaolô, có đông đảo bà con giáo dân xa gần tề tựu bên cha Phaolô.

Cha Phaolô Nguyễn Thọ, một người cha già kính yêu của anh em trong Dòng cũng như Giáo phận. Cha đã sống và phục vụ truyền giáo tại Châu Ổ từ rất lâu, hình ảnh của một Tu sĩ DCCT gương mẫu, hiền hòa, khiêm tốn và khó nghèo. Mọi người gọi cha với một danh hiệu thật thân thương và đầy lòng kính trọng “Anh Hai”. Thật là “Anh Hai” cả về tuổi tác cũng như gương sống đời Tu sĩ Thừa sai DCCT.

Cha Phaolô đã gắn bó với vùng đất truyền giáo này. Trãi qua bao thánh năm thăng trầm của cuộc sống, cha đã kiêng vững trong đức tin, và giữ vững đức tin cho các tín hữu qua những lúc gian nan khốn khó. Giờ đây cha đã được Chúa gọi về để hưởng phần thưởng dành cho người tôi tớ trung thành của Người.

Trong tâm tình kính yêu ấy, cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Chúa với cha Phaolô, và nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sớm ban thưởng Nước Trời cho cha Phaolô.

IMG_9880

 

IMG_9560

IMG_9858

IMG_9860

 

IMG_9563

IMG_9565

IMG_9584

IMG_9597

IMG_9608

IMG_9612

IMG_9650

IMG_9651

IMG_9652

IMG_9655

IMG_9656

IMG_9659

IMG_9673

IMG_9768

IMG_9840

IMG_9868

IMG_9890

IMG_9896

IMG_9898

IMG_9899

IMG_9904

IMG_9910

IMG_9920

IMG_9963

Fx. Nguyễn CSsR

Hình ảnh:  Tuấn Thu

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube