Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục CSsR

Thứ Tư, 23-05-2018 | 05:00:54

Thánh lễ An táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục CSsR sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23/05/2018 tại  Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn

 

Tìm kiếm