Thánh lễ An Táng Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR - 08g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 21/07/2018

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 03:00:01

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25).

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới