Thánh lễ An Táng Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR - 08g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 21/07/2018

Thứ Bảy, 21-07-2018 | 03:00:01

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25).

Tìm kiếm

Tin mới