Thánh lễ an táng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung CSsR - Trực tuyến

Thánh lễ an táng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung CSsR

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

6h00 thứ Tư 04/12/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube