Thánh Clemente - Nhà Giảng Thuyết Chân Thật Và Bình Dân

Là một thừa sai cho dân nghèo, thánh Clemente rất chú ý đến việc giảng dạy. Ngài thường nói rằng: “Phải loan báo Tin Mừng theo cách thức mới”. Và “cách thức mới” đối với Clemente là hai yếu tố: “bình dân” và “xác thực”.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube