Video bài giảng: Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Vị Tông Đồ sáng tạo và năng động

Thánh Clêmentê Maria Hofbauer – Vị Tổ Phụ thứ hai của Dòng Chúa Cứu Thế, là một vị tông đồ nhiệt thành, sáng tạo và năng động. Bài giảng lễ của Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện tại Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Clêmentê của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube