Thánh Clêmentê M. Hofbauer C.Ss.R. (1751 – 1820) - vị thừa sai cho các trẻ em bị bỏ rơi ở St. Benno

Trong khung cảnh Năm Thánh Clêmentê của Dòng Chúa Cứu Thế, video này trình bày với chúng ta một đường nét trong dung mạo thừa sai của Thánh Nhân: Thánh Clêmentê M. Hofbauer C.Ss.R. (1751 – 1820) – vị thừa sai cho các trẻ em bị bỏ rơi tạ Ba Lan cuối thế kỷ XVIII.

Chớ gì lòng yêu mến người nghèo của Thánh Nhân luôn được các linh mục – tu sĩ DCCT ngày nay tiếp nối.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube