Thánh Clêmentê - Bạn Của Những Người Trong Tình Cảnh Bế Tắc

Video thứ bảy trong chuỗi các videos giới thiệu về Thánh Clêmentê Maria Hofbauer DCCT trong Năm Thánh kỷ niệm 200 năm ngày Thánh Nhân về Trời.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube