Thánh Anphongsô - Vị tông đồ của những người nghèo bị bỏ rơi

 

Lựa chọn của Thánh Anphongsô loan báo Tin Mừng cho người nghèo bị bỏ rơi – yếu tố làm nên tính thống nhất trong đời tông đồ của Thánh Nhân – xuất phát từ sự kiện ngài trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải từ một cam kết mang tính ý thức hệ đối với một tầng lớp xã hội, tức là không phải như một lập trường chính trị – xã hội.

Trong cuộc trao đổi được trình bày trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ phân tích các yếu tố quan trọng của lựa chọn đó của Cha Thánh Anphongsô – Đấng Sáng lập DCCT.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube