Thân phụ thầy Phêrô Mai A Ly DCCT về với Chúa

Ông Phêrô Mai Mạnh Trinh, thân phụ của thầy Phêrô Mai A Ly DCCT, đã về với Chúa lúc 6:00 ngày 02/01/2021, sau 62 năm làm người và làm con Chúa trên trần gian.

Ông Phêrô Mai Mạnh Trinh sinh năm 1959 tại Đông Yên – Kỳ Lợi – Kỳ Anh – Hà Tĩnh.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 10:00 ngày 04/01/2021 tại thánh đường giáo xứ Đông Yên cũ.

Thầy Phêrô Mai A Ly, con trai của Ông, là tu sĩ tuyên lời khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế ngày 30/06/2020 và hiện đang học triết học tại Học viện thánh Anphongsô của Dòng.

Cáo Phó Ông Cố Phêrô

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube