Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer II - Đền Đức Mẹ HCG 14/03/2019

Thứ Sáu, 15-03-2019 | 02:43:46

“Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (1)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (5)

  • 17g30:Cầu nguyện với Thánh Clêmentê: Hướng dẫn : Cha G.B Lê Thanh Hải
  • 18g00:Thánh lễ đồng tế Đề tài: “Thánh Clêmentê nên thánh trong sự dấn thân không mệt mỏi vì sứ vụ”.

    14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (2)

Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (3)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (4)  14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (6)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (36)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (7)

Giảng lễ: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (8)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (9)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (10)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (11)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (12)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (13)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (14)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (15)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (16)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (17)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (18)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (19)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (20)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (21)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (22)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (23)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (24)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (25)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (26)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (27)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (28)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (29)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (30)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (31)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (32)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (33)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (34)

14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (35)  14-03-2019 Tam Nhat St Clemente II (37)

Tìm kiếm

Tin mới