Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2019

Thứ Tư, 13-03-2019 | 21:56:37

Khai mạc Tam nhật Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (1)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (2)

-17g 30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê Maria Hofbauer -Hướng dẫn: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng CSsR

– 18g 00: Thánh lễ đồng tếĐề tài: “Thánh Clêmentê nên thánh trong ơn gọi Tận Hiến”.

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (4)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (5)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (6)

Chủ tế Thánh lễ: Cha Giám Tỉnh: Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (7)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (8)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (9)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (10)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (11)

Giảng lễ:Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (12)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (13)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (14)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (15)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (16)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (17)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (18)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (19)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (20)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (21)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (22)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (25)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (23)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (24)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (26)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (27)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (28)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (29)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (30)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (31)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (32)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (33)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (34)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (35)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (36)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (37)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (38)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (39)

13-03-2019 Tam Nhat St Clemente (40)

Tìm kiếm

Tin mới