TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER

Thứ Bảy, 09-03-2019 | 11:32:16

TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER

TU SĨ, LINH MỤC DÒNG CHÚA CỨU THẾ

(13-15/03/2019 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn)

Chủ đề: THÁNH CLÊMENTÊ TRUNG THÀNH DẤN THÂN VÌ SỨ VỤ

Chuong Trinh Tam Nhạt St Clemente

Tìm kiếm

Tin mới