Tại sao Philatô cho dẫn độ Đức Giêsu sang Hêrôđê?

Trong cuộc xử án Đức Giêsu, khi biết Đức Giêsu là người Galilê, ông Philatô liền cho dẫn độ Ngài sang ông Hêrôđê. Cuộc dẫn độ này nhằm mục đích gì? Có phải là để ông Philatô khỏi phải xử một vụ án khó nuốt?

Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời trong video ngắn này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube