Tại sao người Kitô hữu phải tham gia vào lĩnh vực xã hội?

Niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hoá chính trị xã hội được gợi hứng từ Tin Mừng.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube