Tại sao Hội Thánh hát Kinh Vực Sâu (Tv 130) trong Lễ Giáng Sinh?

Đối với đa số các tín hữu, Kinh Vực Sâu (Tv 130) là một bài kinh chuyên đọc trong các buổi cầu nguyện cho những người đã qua đời. Nhưng Hội Thánh cũng hát Kinh này trong Lễ Giáng Sinh.

Tại sao?

Trong video này, Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ trả lời câu hỏi đó, bằng cách phân tích Tv 130. Bạn sẽ gặp thấy ở đây những phân tích thú vị và… bất ngờ, về Thánh vịnh đặc biệt này.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube