Tại sao Giáo hội Công Giáo không chấp nhận mại dâm là một nghề nghiệp?

Một trong những lập luận của những người cổ vũ việc hợp thức hoá mại dâm là để bảo vệ người bán dâm; họ cho rằng có hợp thức hoá nghề mại dâm thì mới có luật pháp che chở người hành nghề mại dâm. Giáo hội Công giáo, ngay từ điểm đầu tiên, đã không đồng ý coi mại dâm là một hoạt động lao động, nên không tán đồng việc coi mại dâm là một nghề, nhất là hợp thức hoá mại dâm. Vì sao?

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube