Tại sao có những người lo sợ và chỉ tríchThượng Hội đồng Giám mục hiện nay?

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về hiệp hành đang được tiến hành ở giai đoạn 1- giai đoạn lắng nghe Dân Thiên Chúa. Và như mọi tiến trình có khả năng đưa đến những thay đổi lớn lao, tiến trình Thượng hội đồng hiện nay cũng phải gặp không ít những chống đối và chỉ trích.

Trong cuộc trao đổi ngắn hôm nay với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, chúng ta sẽ đề cập đến một số chống đối và chỉ trích đó.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube