Cần cầu nguyện luôn mãi (suy niệm - 12/11/2016)

Chính vì mối tương quan Cha – con giữa Thiên Chúa và chúng ta, mà chúng ta được mời gọi không bao giờ thôi cầu nguyện; bất chấp tất cả, và cho dù không thấy được như lòng sở nguyện, chúng ta vẫn cầu nguyện luôn, không nản chí. 

preghiera-vedova

Khi dạy các đồ đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dạy họ phải hướng về Thiên Chúa trong tư cách Người là Cha (Lc 11,2). Thiên Chúa không phải là một quan tòa bất chính, thờ ơ trước số phận và tình cảnh của chúng ta. Người là Cha của chúng ta và hằng bận tâm săn sóc chúng ta. 

Nếu chúng ta nản chí trong việc cầu nguyện, thậm chí là thôi không cầu nguyện nữa, thì điều đáng buồn không phải chỉ là chúng ta đã bỏ mất một công việc đạo đức có giá trị, mà chính yếu là chúng ta, trong thực tế, không còn công nhận rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta nữa, nhưng coi Người chỉ như là một vị thần thờ ơ lãnh đạm đối với số phận và tình cảnh của con người. 

Chính vì mối tương quan Cha – con giữa Thiên Chúa và chúng ta, mà chúng ta được mời gọi không bao giờ thôi cầu nguyện; trái lại, bất chấp tất cả, và cho dù không thấy được như lòng sở nguyện, chúng ta vẫn phải cầu nguyện luôn, không nản chí. 

Trước khi mang lại cho chúng ta điều này điều kia (cho dù là những điều giá trị thật sự), thì điều quan trọng nhất mà việc cầu nguyện đem lại cho chúng ta là việc chúng ta được sống một cách thực chất và cụ thể mối tương quan hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Ngay cả trong trường hợp những lời nguyện xin của chúng ta tan biến trong gió và chẳng thành tựu chút nào, thì chúng ta vẫn biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta. 

Vậy không phải vì Thiên Chúa, song là vì chúng ta mà chúng ta cần kiên nhẫn cầu nguyện và không ngừng cầu nguyện. 

Không kiên nhẫn và luôn luôn cầu nguyện, chúng ta sẽ dần đánh mất mối tương quan con thảo đối với Cha, và như thế là chúng ta đang đánh mất dần sự sống của chính mình. 

Vì là Cha của chúng ta, chắc chắn Thiên Chúa sẽ không thể không nhận lời chúng ta. Nhưng Ngài nhận lời khi nào và như thế nào, thì đó luôn là một mầu nhiệm. 

Điều chúng ta biết chắc chắn, đó là Ngài sẽ cứu chúng ta. 

Chắc chắn Ngài không bỏ rơi chúng ta. 

Chắc chắn Ngài không để chúng ta hư đi mất. 

Chắc chắn Ngài sẽ hành động. 

Và một khi đã ra tay, Ngài sẽ hành động rất mau chóng. 

Lời Đức Giêsu: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 18,7-8a).

Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R.

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube